ÕPETAJAD

Kadi Määr - Klassiõpetaja 2. kooliaste - magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase

Kadi Noor - Klassiõpetaja 1. kooliaste - rakenduslik kõrgharidus

Hendrik Noor - Klassiõpetaja 3. kooliaste - magistrikraad omandamisel

Erika Silberg - Vene keel - keskharidus

Külli Hansen - Akrobaatika - magistrikraad

Triin Anni - Muusika - magistrikraad

Liina Luure - Bioloogia, inglise keel - magistrikraad omandamisel

Eva Kübar - Kunstiõpetus - magistrikraad

Tom Martens - Inglise keel - magistrikraad