ÕPETAJAD

Einike Vassel - Muusika

Liina Luure - Bioloogia, matemaatika, inglise keel

Kadi Noor - Klassiõpetaja 1. kooliaste

Merje Ilves - Eesti keel

Erika Silberg - Vene keel

Katrin Saage - Loodusteadused

Kristin Hansen - Akrobaatika

Hendrik Noor - Matemaatika, inglise keel, inimeseõpetus, geograafia, tehnoloogiaõpetus