DEMOKRAATLIK HARIDUS

Demokraatlikuks hariduseks peetakse seda, kui lapsel ja õpetajal on võrdne võimalus teha otsuseid, mis puudutavad õppimist ja sotsiaalset elu. Rahvusvahelisel demokraatliku hariduse konverentsil Berliinis 2005 leiti, et lastel peaks olema õigus otsustada individuaalselt, kuidas, millal, mida, kus ja kellega nad õpivad. Samuti leiti, et lastel on vaja otsustamisõigust küsimustes, mis puudutab nende kooli ja seal rakenduvaid reegleid ja sanktsioone. Demokraatlikku haridust nähakse kui haridust, kus õpetaja ja õppija on võrsed partnerid, kus on dialoog, vastutus oma hariduse eest, osalemine, austus, tolerantsus ja armastus (http://www.idenetwork.org).

Leiutajate Külakool on Euroopa demokraatlike koolide ühenduse EUDEC liige.