AVALIKUD KONKURSID

KONKURSS ON LÕPPENUD.

Leiutajate Külakool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • I ja II kooliastme klassiõpetaja (osaline koormus)

 • kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus)

 • vene keele õpetaja (osaline koormus)

 • inglise keele õpetaja (osaline koormus)

 • loodusainete õpetaja (osaline koormus)

 • tehnoloogia õpetaja (osaline koormus)

 • kunstiõpetaja (osaline koormus)

 • matemaatikaõpetaja (osaline koormus)

 • ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja

Oled meile oodatud, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

 • avaldus

 • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

 • elulookirjeldus

 • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Rõuge vald, Sänna mõis).

Konkurss kestab 01.05.2021-01.08.2021.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks hendriknoor@gmail.com, mob 555 88 927. Kontaktisik Hendrik Noor.


KONKURSS ON LÕPPENUD!

Leiutajate Külakool kuulutab välja avaliku konkursi

 • koolipsühholoog - osaline koormus

 • sotsiaalpedagoog - osaline koormus

ametikoha täitmiseks.

Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

 • avaldus

 • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

 • elulookirjeldus

 • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Rõuge vald, Sänna mõis).

Konkurss kestab 01.03.2021-01.05.2021.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks hendriknoor@gmail.com, mob 555 88 927. Kontaktisik Hendrik Noor.KONKURSS ON LÕPPENUD!


Leiutajate Külakool kuulutab välja avaliku konkursi

 • klassiõpetaja 1 koht

 • vene keele õpetaja - osaline koormus

 • muusikaõpetaja - osaline koormus

 • bioloogia- ja keemia õpetaja - osaline koormus

 • kunstiõpetaja - osaline koormus

 • inglise keele õpetaja - osaline koormus

 • eripedagoog - osaline koormus

 • logopeed - osaline koormus

ametikoha täitmiseks.

Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

 • avaldus

 • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

 • elulookirjeldus

 • motivatsioonikiri

 • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Rõuge vald, Sänna mõis).

Konkurss kestab 23.07.2020-31.08.2020.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks hendriknoor@gmail.com, mob 555 88 927. Kontaktisik Hendrik Noor.


KONKURSS ON LÕPPENUD!

Leiutajate Külakool kuulutab välja avaliku konkursi

 • eripedagoog - osaline koormus

 • logopeed - osaline koormus

ametikoha täitmiseks.

Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

 • avaldus

 • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

 • elulookirjeldus

 • motivatsioonikiri

 • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Rõuge vald, Sänna mõis).

Konkurss kestab 01.09.2020-31.12.2020.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks hendriknoor@gmail.com, mob 555 88 927. Kontaktisik Hendrik Noor.