UUDISED

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle lapsevanematel võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

Leiutajate Külakool kuulutab välja avaliku konkursi

 • Algklassi õpetaja ametikoha täitmiseks.

Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

 • avaldus

 • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

 • elulookirjeldus

 • motivatsioonikiri

 • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Rõuge vald, Sänna mõis).

Konkurss kestab 10.04.2022-10.05.2022.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks hendriknoor@gmail.com, mob 555 88 927. Kontaktisik Hendrik Noor.


Selleks, et vaheajal oleks õpilastel lisaks puhkamisele ka väärt ajaveetmist nii õues kui toas, pakub noorteinfoportaal Teeviit sisukat, harivat ja mängulist sisu.

Koostöös noortega oleme kokku pannud lugemissoovitused, koondanud põnevate Teeviit Tulevikku podcast´ide ja veebinaride info ning lisaks kutsume noori osalema väärtuste mängus, kus oma teadmisi ja kogemusi proovile panna ning vahvaid auhindu võita saab.

Oleme tänulikud, kui allpool olevat infot oma õpilastega jagada saate.

Tegevusi vaheajaks:

 1. OSALE väärtuste mängus:

  Detsember on Teeviit portaalis väärtuste kuu ning sel ajal räägime asjadest, mis on päriselt olulised! Selleks lükkame käima vinge mängu meie Facebookis!

 2. KUULA Teeviit podcast´e nagu näiteks:

  “Suhted: mõista-mõista iseennast ja oma kaaslast”
  “Ausalt ja avameelselt depressioonist!”
  “Kogu maailm on minu mängumaa – rahvusvahelised võimalused noortele!”
  “Burx VS porx – mis sinu keha päriselt õnnelikuks teeb?”
  “Tugitoolist jooksurajale – kas oled valmis?”
  “Kas sotsiaalmeedia defineerib mind?”
  “Muuda maailma kasvõi koolipingis!”
  Jpm...

 3. VAATA järgi Teeviit veebinare nagu näiteks:

  “Unistuste täitumine – kas võimatu missioon?”
  “Nutinarkomaania – päriselt või ülepaisutatud?”
  “Ettevõtlikkus pole töökoht, see on elustiil”
  “Füüsilise heaolu kompott – füüsiline aktiivsus, toitumine & uni”
  “Minu väärtused VS ühiskonna väärtused – kas oleme õigel teel?

 4. TUTVU lugemissoovitustega järgmistel teemadel:

Vaimne- ja füüsiline tervis, rahatarkus, noorte osalus, eneseareng.

5. Lisategevused vaheajaks - PROOVI või õpi midagi uut nagu näiteks:

Leia inspiratsiooni unistamiseks

Proovi loovkirjutamist

Õpi tantsima tangot

Maali natüürmort või joonista portree!

Kuula ja avasta Viljandi Kultuuriakadeemia Omakultuuriakadeemia loengud

Kuula Tallinna Ülikooli zoomiseminare “Ekspert eetris”

Õpi Ruubiku-kuubikut lahendama

Osale tasuta kursustel

Tee enda lauamäng

Jpm

Lähemalt saate kogu infoga tutvuda klikates iga teema juures olevale lingile, mis viib teid teeviit.ee veebi.

Juhul, kui soovite ka edaspidi saada infot toimuvate veebinaride kohta ja lugeda Teeviit uudiskirja, siis pange end kirja siin: https://www.teeviit.ee/liitu-infokirjaga/

Mõnusat ja kosutavat vaheaega!

Kristina Samra

Noorteinfoportaal Teeviit

www.teeviit.ee


Haridusminiseter Jaak Aabi pühadetervitus:

Armsad õpilased, koolirahvas, lapsevanemad, head Eesti inimesed!

Kui digikultuuriaasta jaanuaris algas, ei osanud keegi veel arvata, kui palju digitaalsemaks meie elu sel aastal päriselt muutub. Oleme erilises, pingutust nõudvas olukorras ja jätkame igapäevaselt ning kindlameelselt tööd hea hariduse nimel.

Olen haridus- ja teadusminister olnud mõned nädalad, kuid juba selle aja jooksul näinud tohutut pühendumist, tõhusat koostööd ja tegutsemist. Ma usun, et isegi praegu on meil põhjust rahul olla. Eesti on hariduse suunanäitaja. Meie õpilased on maailma tublimate seas, Eesti õpetajad professionaalsed. Inimeste usaldus teaduse vastu on kõrge. Meie arendustegevus ja innovatsioon innustavad teisi riike.

Kõige selle tõttu soovin sellel jõulueelsel ajal eelkõige väljendada oma tänulikkust.

Õppijad, õpetajad ja koolimeeskonnad - te olete üleilmse koroonakriisi ajal olnud edasipüüdlikud, vaprad ja head kohanejad.

Lapsevanemad - te olete pakkunud erilist tuge, ilma milleta me poleks hakkama saanud.

Haridusentusiastid - te olete leidnud kiired lahendused olukorrast tingitud väljakutsetele.

Suur tänu teile kõigile!

Ma tean, et te ootate, et tavapärane rütm taastuks ja et me kõik saaksime piiranguteta igapäevase elu juurde tagasi minna. Kannatlikkus ja mõistmine viivad meid sellele lähemale.

Hariduses pole kiireid lahendusi. Me peame ühiselt pingutama, et kõik edasi ja vajadusel järele jõuaksid. Kõige sellega jätkame ka järgmisel aastal.

Meil tuleb kuulata ja mõista õpilasi, vanemaid, õpetajaid, spetsialiste ning neid toetada. Loodan ja usun, et saame ka edaspidi hakkama.

Aga nüüd tasub korraks aeg maha võtta. Saabuvad pühad on seekord väiksemad ja vaiksemad kui tavaliselt. See pakub võimaluse südamlikeks vestlusteks ja mõnusaks koosolemiseks.

Hoiame kokku ja oleme hoolivad.

Rahulikku ja imelist jõuluaega kõigile!


Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.

Palume infokirja jagada ka õppijate ja lapsevanematega!

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Alates 1. jaanuarist jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.

Niisamuti kohaldatakse alates 4. jaanuarist huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

Haridusasutuste piirangud

14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumidesÕppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.

Avatuks jäävad:

 • lasteaiad ja -hoiud;

 • koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;

 • õpilaskodud.

Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;

 • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;

 • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Õpilaskodud

Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

Üldhariduskoolid

Koolipidaja võib jätkata õppe korraldamist piiranguid arvestaval viisil. Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate meie veebilehelt.

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

Koolipidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta koolivaheaja toimumisaega vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule. Koos sellega tuleb teha muudatused ka järgnevate koolivaheaegade toimumisaegades, arvestades, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Nõuandeid klassiõhtute ja jõulupidude virtuaalse korraldamise võimalustest jagatakse 11.12 toimuval "Distantsilt targemaks" veebiseminaril.

Üle-eestilised (v.a. Ida-Virumaa) piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe

14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.

Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest.

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

 • Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, kellele lisandub juhendaja või treener. Erand ei kehti Ida-Virumaal, kus tegevused võivad toimuda üksnes individuaalselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Ida-Virumaa piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe

12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on Ida-Virumaal siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult distantsilt. Välitingimustes võib nimetatud tegevusi läbi viia ka individuaalselt koos juhendajaga.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, et tagada vajaliku väljaõppetsükli läbiviimine ning julgeoleku kaitseks rakendatavate isikute valmidus.


Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal

 • I vaheaeg 26. oktoober –1. november 2020;

 • II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

 • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;

 • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.08.10.2020 Teadaanne:

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.