UUDISED

Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal

  • I vaheaeg 26.–1. november 2020;

  • II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

  • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

  • IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;

  • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.08.10.2020 Teadaanne:

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.