DOKUMENDID

Kolleegiumi koosolekud (õppenõukogud) toimuvad 2020/21 õa:


  • nr 1 – 22.10.2020

  • nr 2 – 21.12.2020

  • nr 3 – 15.05.2021

  • nr 4 – 19.08.2021


Alusdokumendid

Ainekavad

Eelarved