KODUÕPE

Leiutajate Külakool on avatud ja mõistev koduõppe valinud lapsevanemate suhtes. Pakume koduõppe peredele järgnevaid võimalusi:

  • Tugi individuaalse õppekava (IÕK) koostamisel. IÕK toetub ennekõike riiklikus õppekavad sätestatud õpitulemustele.

  • Kohtumised minimaalselt kahel korral õppeaastas.

  • Distantsõppes osalemise võimalust juhul kui pere elab koolist kaugel ja vajab mingis osas välist tuge.

  • Projektides osalemise võimaust.

  • Ühisüritustes osalemise võimalust (matkad, kooliaasta lõpu- ja algus).

  • Tundides osalemise võimalust.

  • Konsultatsioonid koduõppe kitsaskohtade ületamise ja koduõppe arendamise teedel.

  • Õppematerjalide soetamine.

  • Igakülgset koostööd.

Koduõppele vormistamisel eelistame kooli geograafilises läheduses elavaid peresid - sel moel on kooli ja kodu koostöö kõige viljakam!