KODUÕPE

Leiutajate Külakool on avatud ja mõistev koduõppe valinud lapsevanemate suhtes. Pakume koduõppe peredele järgnevaid võimalusi:

  • Tugi individuaalse õppekava (IÕK) koostamisel. IÕK toetub ennekõike riiklikus õppekavad sätestatud õpitulemustele.
  • Kohtumised minimaalselt kahel korral õppeaastas.
  • Distantsõppes osalemise võimalust juhul kui pere elab koolist kaugel ja vajab mingis osas välist tuge.
  • Projektides osalemise võimaust.
  • Ühisüritustes osalemise võimalust (matkad, kooliaasta lõpu- ja algus).
  • Tundides osalemise võimalust.
  • Konsultatsioonid koduõppe kitsaskohtade ületamise ja koduõppe arendamise teedel.
  • Õppematerjalide soetamine.
  • Igakülgset koostööd.