KODUÕPE

Vastuvõtuks on vaja esitada avaldus ja kokku leppida kohtumine. Kohtumisel tutvutakse üksteisega ning vastastikuse sobivuse korral sõlmitakse koolitusleping, milles on sätestatud poolte õigused ja kohustused.

Leiutajate külakoolis ei ole koduõppe peredele õppemaksu.