ÕPPEMAKS


Info õppemaksu kohta

Leiutajate külakooli õppemaksu ja lisanduvad tasud kinnitab juhatus igal aastal enne uue õppeaasta koostöölepingute sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 30. aprillil. Leiutajate Külakooli õppemaks õppeaastal 2022/23 on 1620 eurot.

Õppemaksusoodustuse taotluse heakskiitmise korral on minimaalne õppemaks 2022/23 aastal 585 eurot.