ÕPPEMAKS


Info õppemaksu kohta

Leiutajate külakooli õppemaksu ja lisanduvad tasud kinnitab juhatus igal aastal enne uue õppeaasta koostöölepingute sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 30. aprillil. Leiutajate Külakooli õppemaks õppeaastal 2020/21 on 1620 eurot. Õppemaks sisaldab endas koolilõunat.