JÄRELVALVE

Haldusjärelevalve


Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee


Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Lõuna-Eesti Päästekeskus

Vanemuise 64

50410 Tartu

Telefon: 733 7300

Faks: 733 7327

e-post: louna[at]rescue.ee

www.rescue.ee/louna

Riiklikku järelevalvet töötervishoiu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab:

Tööinspektsiooni Lõuna Inspektsioon

Teguri 37

50107 Tartu

Telefon: 736 6191

Faks: 736 6188

e-post: louna[at]ti.ee

www.ti.ee