JÄRELVALVE

Haldusjärelevalve

Leiutajate Külakooli üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeeriumi Põlva-, Valga-, Võrumaa piirkonna ekspert:

Kaidi Maask

Kaidi.Maask@hm.ee,

tel 56876407

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

info tel 735 0222

e-post hm@hm.ee

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Lõuna-Eesti Päästekeskus

Vanemuise 64

50410 Tartu

Telefon: 733 7300

Faks: 733 7327

e-post: louna[at]rescue.ee

www.rescue.ee/louna

Riiklikku järelevalvet töötervishoiu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab:

Tööinspektsiooni Lõuna Inspektsioon

Teguri 37

50107 Tartu

Telefon: 736 6191

Faks: 736 6188

e-post: louna[at]ti.ee

www.ti.ee