LASTEHOID

MTÜ Sänna Kultuurimõis avas septembris 2017 Sänna mõisas lastehoiu rühma. Grupi suurus on kuni 10 last. Lastehoid sobib ideaalselt sisenemiseks Leiutajate Külakooli, küll aga ka mujale kooli ettevalmistuseks. Lastehoius praktiseeritakse sarnast pedagoogilist lähenemist kui Leiutajate Külakoolis:

Laste õnnelikuks enesetundeks ja lõimunult koolitarkustega õppe efektiivseks toimumiseks on vajalik luua õppimist soodustav õhkkond ja seisund. Lähtume vastavatest printsiipidest:

Armastusprintsiip: õpime julgelt kogema ja väljendama seda, mis südames kallis. Teeme armastustegusid ja õpime nende keskel lõimunult.

Aususe printsiip: õpime olema üha siiramad, ausamad enda tunnetuses ja suhtlemises.

Austuse printsiip: üha enam suhtume ja suhtleme koolis üksteisega nii, nagu soovime, et meiega suheldakse.

Avaruse printsiip: õpime üksteiselt ja üksteisega, avardume oma enesetunnetuses, maailmanägemuses piiritult.

Harmooniaprintsiip: õpime tundma ja leiutama uudseid viise, kuidas maailmas ennast ja ümbritsevat märkavalt, abistavalt elada.

Tervislikkuse printsiip: hoolitseme oma keha, hinge ja vaimu eest kerguse ja austusega, avastades järjest toimivamat enda ja ümbritseva jaoks.

Enda tundma õppimise printsiip: tunnetades ja teadvustades end läbi isiklike kogemuste, avastuste, aitab see kasvada inimeseks, kes on aus enda suhtes ja loob oma tegudega otsekoheselt maailma, milles elada soovib, millist unistab ja järgmistele generatsioonidele pärandada soovib.

Elu elamise printsiip: amastava ja loomingulise elu elamise toetamine lasteaia ja kooliaja kestel annab kogemustepagasi jätkata hiljemgi loomulikult ja täisväärtuslikult oma elu. Rõõm on elada elu südame sügavusest juba praegu – igas vanuses.

Piirituse printsiip: maailmaajaloos on hulgaliselt näiteid piiride ületamisest. Leiutajate Külakoolis oleme tulevikuloojad.

Vabaduse printsiip: me loome seda, mida päriselt tahame, millest päriselt hoolime.

Leiutajate Külakooli lastehoid